Galerija sa sajmova

Galerija slika našeg prisustva na sajmovim apoljoprivredne opreme.

Trgomen mehanizacija je redovan učesnik sajamskih manifestacija na kojima imamo priliku da svojim vernim kupcima prikažemo novine koje smo za njih pripremili, ujedno je to velika šansa za nas da novim potencijalnim kupcima prikažemo sve što nudimo i na licu mesta prikažemo kvalitet mašina i priključaka iz naše ponude.

Bookmark and Share