INOVACIJE KOJE MENJAJU POLJOPRIVREDU

INOVACIJE KOJE MENJAJU POLJOPRIVREDU

Poljoprivreda nikada ne spava, tu uvek ima nešto da se radi. Čak i sada, na samom kraju jedne poljoprivredne sezone kada su poljoprivrednci naizgled malo usporili i imaju više slobodnog vremena. I sada je tu mnogo obaveza…

Continue reading