PRIKLJUČNA MEHANIZACIJA U PROLEĆE

Priključna mehanizacija - Traktorske prikolice VOLKAN

Pred nama je period srazmerno toplog vremena pa je preporučljivo što pre krenuti sa zatvaranjem zimske brazde i pripremom zemljišta za setvu. Ranim zatvaranjem zimske brazde osigurava se ravnomerno sušenje i zagrevanje oraničnog sloja…

Continue reading