PRIPREMITE PRAVILNO KOMBAJN ZA NAREDNU ŽETVU

Kako da pripremite pravilno kombajn za narednu žetvu

Pravovremena i kvalietno urađena prirpema kombajna za žetvu ima veliki uticaj kada je reč o kvalitetu zrna, smanjenju gubitaka i pravovremenosti obavljanja operacija na parceli (eksploatacioni potencijal žitnog kombajna u proseku iznosi 12 do 15 dana godišnje)…

Continue reading