Skip to content

BEZBEDNOST U RADU – SIGNALIZACIJA I KABINA KAO ZAŠTITA OD HEMIKALIJA

Bezbednost u radu - signalizacija i kabina kao zaštita od hemikalija
Radnici u poljoprivrednom sektoru izloženi su ponekad situacijama koje potencijalno mogu da se odraze i na njihovu, a i bezbednost drugih ljudi. Zbog svega ovoga, jako je važno pobrinuti se da su svi uslovi ispunjeni za bezbedan rad.
Za početak jako je važno da mašinama upravljaju obučene osobe kao i da su mašine ispravne sa adekvatnom signalizacijom. Pored toga, poželjno je obratiti pažnju i na rutinu kojom se pristupa u izvršenju određenih poslova.

Adekvatna signalizacija na traktoru čuva i vas i druge

Pored redovnog održavanja mehanizacije za radove na parceli, traktore treba opremiti i svetlosnom signalizacijom jer traktor koji nema dobro postavljenu signalizaciju nije uočljiv a to znatno utiče na druge učesnike u saobraćaju.
Signalizacija bi trebalo da bude postavljena na vidnom mestu zato što u noćnoj vožnji osvetljava put i istovremeno ne zaslepljuje vozila koja idu u susret. Prednja svetla moraju biti oborena pod određenim uglom dok su zadnja poziciona i govore drugima da se nalazi oruđe na putu. Mora biti ispravno i stop svetlo koje reaguje pritiskom na pedalu kočnice i ono sija jače nego što sijaju poziciona svetla.
Pogotovo kada je na traktor prikačen plug, neophodno je da i on ima signalizaciju. Ako ona ne postoji, a drugi vozač vozi brže, vrlo lako može doći do neke neželjene situacije.

Efikasna zaštita od pesticida

Oni traktoristi koji primenjuju pesticide (naročito u uzgoju povrća, voća kao i u vinogradarstvu) koristeći orošivače ili atomizere, u velikoj meri izloženi su njihovom uticaju. Pogotovo zbog načina i učestalosti primene.
Orošivači disperguju mlaz (vode i pesticida) u vrlo sitne kapljice nošene vazdušnom strujom. Kod ovog načina upotrebe korisnik se sve vreme nalazi u izmaglici pesticida i vazduha.
Kako bi se prilikom tretiranja zasada poljoprivrednik zaštitio od navedenih uticaja, poželjno je da traktor bude opremljen kabinom sa pročistačima (filterima) vazduha. Obični papirni filteri čiste vazduh od prašine, odnosno, krutih čestica ali nisu efikasni za zaštitu od drugih hemijskih materija.
Bezbednost u radu - signalizacija i kabina kao zaštita od hemikalija

Šta podrazumeva lična zaštitna oprema?

Kabina traktora kojim se izvodi tretiranje pesticidima u potpunosti je zatvorena, sa veštačkom ventilacijom, odnosno, sa klimom i nepropusna je za krute čestice, aerosole i pare. U tako opremljenoj kabini, nije potrebno nositi zaštitnu opremu. Međutim, ukoliko je na traktor ugrađen neki drugi tip kabine, u tom slučaju neophodno je nositi ličnu zaštitnu opremu tokom tretiranja zasada.
U ličnu zaštitnu opremu ubrajaju se jednokratno zaštitno odelo, respiratorne maske, naočare, gumene rukavice i čizme i njih uvek nositi pri radu sa prskalicom, manipulacijom i aplikacijom pesticida.
Takođe, savetuje se i upotreba rezervnih delova i rezervne zaštitne odeće. Etikete i nalepnice sa ambalaže sredstava za zaštitu bilja sačuvajte, ukoliko bude zatrebalo da može pomoći medicinskom osoblju. Ambalažu vratiti prodavcu a ne odlagati je na krajevima parcela, u kanalima ili rastinju pored puta.

Sve radove izvoditi u predviđenim rokovima

Kada je reč o poljoprivrednim radovima, veoma je važno da se sve operacije odrade na vreme.

Pre nego što se pokrene traktor sa mesta, neophodno je upozoriti signalom ljude koji se nalaze oko njega, ali i one koji rade na priključim mašinama. Poljoprivrednik ne bi trebalo da napušta traktor dok je on u pokretu.

Proverite pre izvođenja operacija da li su pravilno podešeni svi pomoćni uređaji ili dopunska oprema, kao i to da li je navedena mehanizacija namenjena za korišćenje sa traktorom.

Objavljen je javni poziv za dostavljanje prijava za dodelu podsticajnih sredstava u oblasti poljoprivredne mehanizacije za nabavku traktora na teritoriji grada Beograda za 2022. godinu.

U OBLASTI POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJA ZA NABAVKU TRAKTORA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA