Skip to content

INOVACIJE KOJE MENJAJU POLJOPRIVREDU

INOVACIJE KOJE MENJAJU POLJOPRIVREDU
U prethodnih nekoliko decenija svedoci smo stalnih, velikih promena u svetu poljoprivrede. Od uvođenja mineralnih đubriva na tržište sredinom prošlog veka, do veoma značajnih inovacija na polju poljoprivredne mehanizacije, koje se danas razvijaju više nego ikada.
A kako svetska populacija raste, a prostora za obradive površine je sve manje, danas se inovacije u poljoprivredi usmeravaju ka većoj produkciji poljoprivrednih dobara na istom ili čak manjem prostoru. Kao i ka automatizaciji i optimizaciji poljoprivrednih procesa, kako bi se sa manje ulaganja (i vremena i novca) postigli veći rezultati.

INOVACIJE U POLJOPRIVREDNOJ MEHANIZACIJI

Inovacije koje se tiču poljoprivredne mehanizacije ogledaju se u mapiranju zemljišta, satelitskim snimcima i pravljenju aplikacija, pomoću kojih poljoprivrednici u svakom trenutku mogu imati tačnu sliku dešavanja na svojim poljima.
Ovime se može pratiti stanje zemljišta u cilju određivanja najpogodnijeg trenutka za izvođenje poljoprivrednih radova. Kao i stanje useva, zahvaljujući kojem se može videti da li je usevima potrebna voda ili prihrana, da li se javljaju problemi sa korovima ili insektima, kao i da li su usevi spremni za berbu.

DRONOVI I BESPILOTNE LETELICE

Dronovi se koriste upravo u cilju mapiranja zemljišta. Proizvođačima u svakom trenutku mogu da daju jasnu sliku o stanju useva na celoj parceli i tako smanje uloženo vreme i torškove, jer se tretiranja mogu sprovoditi samo na delovima parcela koje su pogođene. Trenutne inovacije usmerene su ka razvoju senzora koji će moći jasno da prepoznaju insekatske i korovske vrste koje parazitiraju gajene biljke.
Bespilotne letelice se čak dizajniraju tako da imaju rezervoare i da se pomoću njih može folijarno tretirati samo određeni deo parcele koji se prepozna kao pogodan za tretiranje.
INOVACIJE KOJE MENJAJU POLJOPRIVREDU

PAMETNI TRAKTORI I AUTOMATIZOVANA BERBA

Inovacije u svetu traktora kreću se u smeru korišćenja pametnih tehnologija pomoću kojih dobijamo traktore kojima možete upravljati pomoću mobilnih telefona, u cilju automatizacije poljoprivrednih procesa. Ovakvi traktori na sebi imaju senzore koji im pomažu da se snalaze u prostoru, te tako procenjuju trajanje radova i količinu potrebnih sredstava (goriva, semena, đubriva). A zahvaljujući razvoju ovih senzora, tehnologija danas ide i korak dalje, pa noviji traktori imaju i mogućnost da “zapamte” parcelu te tako sami optimizuju procese tokom rada.
Još jedno važno polje na kojem se neprestano radi je i automatizacija berbe, gde se umesto ljudske snage za berbu koriste roboti. Ovi roboti imaju “ruke” koje beru plodove i ubacuju ih u gajbice, a zahvaljujući pametnim tehnologijama, roboti imaju mogućnost da prepoznaju zrele od zelenih plodova. Dok se dalji razvoj ovih tehnologija usmerava ka tome da se integrišu i senzori koji će moći da selektuju zdrave od zaraženih plodova.

KONCEPT INTEGRALNE POLJOPRIVREDE

Od samog početka upotrebe mineralnih đubriva i pesticida, količine koje se koriste iz godine u godinu rastu. Tako smo danas svedoci sve većih rezidua pesticida u hrani koju jedemo. Dok istovremeno zemlja i podzemne vode ostaju zatrovane. Zato se rodio koncept integralne poljoprivrede, koja traži alternativne procese i alate koji obezbeđuju istu ili veću količinu poljoprivrednih dobara uz manju upotrebu veštački sintetisanih supstanci.
Neke od glavnih karakteristika integralne poljoprivrede su te da koriste biološka đubriva i pesticidi koji su odlična prihrana i zaštita biljaka, dok su istovremeno ekološki prihvatljivi i ne štete životnoj sredini. Takođe u cilju borbe protiv štetnih insekata koriste se korisni insekti, koji parazitiraju štetne insekte, kao i insekatske klopke i tako se značajno redukuje količina upotrebljenih insekticida.
U cilju smanjenja korišćenja poljoprivredne mehanizacije, te tako manje upotrebe goriva i emisije štetnih gasova, inovacije u poljoprivredi usmerene su ka dizajniranju kombinovane priključne mehanizacije, zahvaljujući kojoj se u jednom prohodu traktorom može obavljati više različitih operacija, poput setvospremiranja, setve i prihrane useva.
Sve ove inovacije u poljoprivredi imaju za cilj da olakšaju poljoprivrednicima, kao i da povećaju proizvodnju hrane. Dok inovacije u integralnoj poljoprivredi svakako igraju veliku ulogu u očuvanju životne sredine, pijaće vode, kao i obezbeđivanju zdravih životnih staništa za neke neophodne životinjske vrste, kao što su pčele. Bez kojih, svi znamo, nema ni života na Zemlji.

Objavljen je javni poziv za dostavljanje prijava za dodelu podsticajnih sredstava u oblasti poljoprivredne mehanizacije za nabavku traktora na teritoriji grada Beograda za 2022. godinu.

U OBLASTI POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJA ZA NABAVKU TRAKTORA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA