Skip to content

KALENDAR RADOVA U VOĆARSTVU

Kalendar radova u voćarstvu
Voćnjaci za kvalitetnu i uspešnu berbu svake godine, zahtevaju posvećenost, mukotrpan rad i mnogo radnih sati. Mora se tačno znati šta se, kada, kako i zašto radi, da bi svaka berba bila uspešna, a plodovi kvalitetni i konkurentni na tržištu.
Zato posao voćara nimalo nije lak. A pored rada, potrebno je dosta ulaganja, znanja i organizacije kako bi se sve operacije u voćnjacima izvodile u pravo vreme i kako bi bile efikesne. Zato danas pričamo o tome kako izgleda jedna sezona u voćnjaku. Šsta se to i kada treba raditi, kako bi prinos bio veliki, a zarada zagarantovana.

POLJOPRIVREDNI RADOVI TOKOM ZIMSKOG PERIODA

Kalendar radova u voćarstvu

DECEMBAR

Iako u decembru nema mnogo posla u voćnjaku, treba obratiti pažnju na zaštitu stabala od glodara. Takođe, u slučaju velikih snežnih padavina, treba čistiti grane voćaka od snega, kako ne bi pucale pod težinom.
Ovo je vreme kada se mehanizacija čisti, doteže, popravlja i uredno parkira u garaže. Kako bi bila spremna za novu radnu sezonu.
Ovo je i idealno vreme za nabavku materijala za sledeću godinu, planiranje i organizaciju

JANUAR

Januar je pravo vreme za pripremanje rupa za sadnju voća. A ukoliko vreme to dozvoljava i za sadnju mladih sadnica. Takođe, u januaru kreće orezivanje jabučastih voćnih vrsta, krušaka, malina i borovnica.
Treba odraditi i pregled voćnjaka na štetne insekatske vrste, jer se u ovom periodu prezimljujuća jaja najlakše otkrivaju.

FEBRUAR

Nastavlja se sa orezivanjem stabala. Rezidbu bi u februaru trebalo i završiti. Radi se prvo preventivno prskanje protiv štitastih vaši i crvenih paukova.

POLJOPRIVREDNI RADOVI TOKOM PROLEĆNOG PERIODA

MART

Vegetacija polako počinje da se budi i vreme je da se krene sa suzbijanjem korova. Radi se međuredna obrada zemljišta (koji je to traktor pravi za voćnjake pročitajte ovde). U martu postoji opasnost od ranih prolećnh mrazeva, pa se voćnjaci moraju štititi kako ne bi došlo do izmrzavanja stabala.
Završava se zimsko prskanje i počinje đubrenje zemljišta. A obavlja se i presađivanje mladica.

APRIL

Radi se površinska obrada zemljišta, suzbijanje korova. Ovo je period za kalemljenje voćaka i zakidanje izdanaka kupine. Pčelari u aprilu iznose košnice u voćnjak.

MAJ

U maju se u voćnjaku radi prihrana azotom. Uklanjaju se mladice sa debla. Postavljaju se folije sa rupama za jagode. Takođe se i proređuju plodovi na koštunjavim vrstama voća.

POLJOPRIVREDNI RADOVI TOKOM LETNJEG PERIODA

JUN

Jun je vreme za postavljanje protivgradnih zaštita. Treba čuvati zrele plodove od ptica i glodara. Radi se zelena rezidba voća, međuredna obrada zemljišta, kao i zalivanje i okopavanje voća. Počinje berba voćnih vrsta koje dospevaju u ovom periodu.

JUL

Nastavlja se sa zelenom rezidbo i berbom dospelog voća. Odžava se zemljište kako bi se zadržala meka struktura, smanjilo isparavanje vode i suzbijali korovi. Redovno zalivanje je obavezno, a preporučuju se sistemi “kap po kap”.

AVGUST

Nastavlja se sa redovnim i pravilnim održavanjem i zalivanjem zemljišta. Takođe se zemljište počinje pripremati za nove sadnice i ovo je pravi period za analizu sastava zemljišta. Prispeli plodovi se beru. A noseće grane sa plodovima se podupiru kako ne bi došlo do lomljenja granja pod teretom. Redi se redovna zaštita od insekata i postavljanje feromonskih klopki.

POLJOPRIVREDNI RADOVI TOKOM LETNJEG PERIODA

SEPTEMBAR

Vreme je za branje plodova za konzerviranje i kalemljenje voćaka, kao i berba zimskih sorti voća. Radi se đubrenje i obrada zemljišta. Uklanjaju se feromonske klopke iz voćnjaka.

OKTOBAR

Nastavlja se sa berbom zimskih sorti voća, kao i sa obradom i đubrenjem zemljišta. Sade se mlada stabla. Radi se zaštita od ranih mrazeva, kao i od glodara. Takođe, u oktobru se radi proređivanje krošnji drveća.

NOVEMBAR

Novembar je vreme kada se podižu novi voćnjaci. Radi se plavo prskanje voća i zimsko đubrenje.
Voćnjaci zahtevaju konstantnu negu i brigu. Posla ima tokom cele godine, pa se nekima čini i kao da se nikada ne završava. Ipak, kada se radi kako treba, u plodovima rada uživaju svi.
Želimo vam uspešnu narednu sezonu u voćnjacima!

Objavljen je javni poziv za dostavljanje prijava za dodelu podsticajnih sredstava u oblasti poljoprivredne mehanizacije za nabavku traktora na teritoriji grada Beograda za 2022. godinu.

U OBLASTI POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJA ZA NABAVKU TRAKTORA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA