Skip to content

PRIKLJUČNA MEHANIZACIJA U PROLEĆE

Priključna mehanizacija - Traktorske prikolice VOLKAN
Pred nama je period srazmerno toplog vremena pa je preporučljivo što pre krenuti sa zatvaranjem zimske brazde i pripremom zemljišta za setvu. Ranim zatvaranjem zimske brazde osigurava se ravnomerno sušenje i zagrevanje oraničnog sloja. Sa pomenutim operacijama započinje se kada nam to vremenski uslovi u narednim nedeljama dozvole.
Jedna od bitnih karakteristika poljoprivredne proizvodnje je i svestrana mehanizovanost svih njenih procesa. Ovo se ogleda u primeni visokoproduktivnih mašina, zatim mašina sa više istovremenih operacija u proizvodnji, što je uslovilo i daleko veću tehničku složenost tih istih mašina.

Minimalni troškovi i veća produktivnost

Poljoprivredna mehanizacija zahteva adekvatno održavanje jer je to jedan od glavnih faktora koji utiče na vek trajanja, kao i na njeno ispravno funkcionisanje tokom eksploatacije.
Savet je da se održavanje mehanizacije prilagodi realnoj situaciji u kojoj se nalazimo, kako bi uz minimalne troškove ostvarili što veću pouzdanost i efikasnost.
Ukoliko planiramo pripremati određenu mašinu za prolećne operacije, u cilju osiguranja produktivnosti u radu, funkcionalnosti a samim tim i kvaliteta, mehanizaciju treba adekvatno podesiti i tokom rada održavati.
Savet poljoprivrednicima je da uvek koriste originalne rezervne delove zato što oni daju sigurnost i pouzdanost, ali i garanciju. Vrlo je važno da se evidentiraju sve popravke i troškovi kako bi mogli pratiti rentabilnost svake mašine.

Nedeljno održavanje prikolica

Transport žitarica od proizvodnog mesta do silosa, kao i prevoz mineralnog đubriva tokom đubrenja, obično se na gazdinstvu obavlja prikolicama. Njihovo nedeljno tehničko održavanje sastoji se od kontrole pritiska vazduha u pneumaticima, provere svetlosne signalizacije.
Isto tako je dobro da pregledate i zategnutost matica točkova. Uradite i kontrolu ispravnosti svih creva i spojeva. Kada završite ove poslove, prikolice očistite, operite i garažirajte ih u poluzatvorenom prostoru.
Prikolice su pogodne i za transport raznih semenih useva, kao i za prevoz oganskog otpada, poput stajnjaka ili komposta. Njihova prednost je robusna konstrukcija koja osigurava pouzdanost u teškim uslovima, kao i tehnološki moderna obimna standardna oprema, sigurnost, ali i prihvatljiva cena.
Priključna mehanizacija - Traktorske prikolice VOLKAN

Faktor uspešne proizvodnje

Na poljoprivrednim površinama (poput voćnjaka ili vinograda) na kojima se suzbijaju bolesti i štetočine, bitan faktor uspešne proizvodnje predstavljaju i atomizeri.
Atomizere odlikuje specifičan dizajn pomoću kojeg se ostvaruje iskorišćavanje čistog vazduha za prskanje kao i kontrola vetra zatvaranjem plastičnih poklopaca i dizni. Ovakav dizajn omogućava ravnomernu raspodelu sredstva na list biljke, bez nepotrebnog rasipanja i na taj način on ima značajnu ulogu u procesu zaštite bilja.

Prednosti upotrebe atomizera

Benefiti korišćenja pomenutih mašina su u manjoj količini utrošene vode, manjoj masi agregata, manje je i sabijanje tla. Vazdušna struja ventilatora omogućava veći domet, kao i nanošenje pesticida sa lica i naličja lista.
Atomizere odlikuje specifičan dizajn pomoću kojeg se ostvaruje iskorišćavanje čistog vazduha za prskanje kao i kontrola vetra zatvaranjem plastičnih poklopaca i dizni. Ovakav dizajn omogućava ravnomernu raspodelu sredstva na list biljke, bez nepotrebnog rasipanja i na taj način on ima značajnu ulogu u procesu zaštite bilja.
Ponekad se tokom tretiranja javi zanošenje čestica, ali ono se može smanjiti povećanjem kapljica, smanjenjem razmaka između rasprskivača i biljke i povećanjem viskoznosti mlaza.
Za tretiranje većih trajnih zasada (voćnjaci, vinogradi, maslinjaci), pogodni su nošeni atomizeri. Jednostavni su za rukovanje i ima ih sa različitim zapreminama rezervoara i kapacitetima ventilatora. Njihova konstrukcija omogućava dobar pregled pri upotrebi uređaja i tretiranju u samim zasadima. Atomizer može da ima i dodatak pomoćnog rezervoara za pranje ruku.
Ako se niste još opremili svom potrebnom mehanizacijom, sada je vreme da to učinite i olakšate sebi sezonu koja predstoji.

Objavljen je javni poziv za dostavljanje prijava za dodelu podsticajnih sredstava u oblasti poljoprivredne mehanizacije za nabavku traktora na teritoriji grada Beograda za 2022. godinu.

U OBLASTI POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJA ZA NABAVKU TRAKTORA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA