Lovol - partner
na koga možeš
da računaš.

SUBVENCIJE

Trenutno nema aktuelnih subvencija. Hvala na poseti i interesovanju!

Raspisan je javni poziv za dostavljanje prijava za dodelu podsticajnih subvencija za nabavku traktora na teritoriji grada Beograda za 2023. godinu.

Podsticajna sredstva su namenjena za nabavku novog traktora sa kabinom ili zaštitnim ramom sa standardnim delovima, uredjajima i opremom, snage do 60 kilovata (KW).

Podsticajna sredstva su namenska i bespovratna i dodeljuju se u maksimalnom iznosu do 80% od cene prihvatljivih troškova nabavke traktora bez PDV-a, s tim da maksimalan iznos podsticajnih sredstava ne može biti veći od 1.000.000,00 dinara po korisniku.

Sve detalje javnog poziva grada Beograd kao i neophodnu dokumentaciju preuzmite sa linkova u nastavku.

Javni poziv

za dodelu podsticajnih sredstava

Prijava

obrazac prijave i izjava - traktori

Izjava

o davanju pristanka

Za sve informacije stojimo na raspolaganju