Skip to content

ŽENE U POLJOPRIVREDI KOJE SU MENJALE SVET

Žene u poljoprivredi koje su menjale svet

U današnjem svetu poljoprivrede, svedoci smo toga da sve veći broj žena preuzima ključne uloge u poljoprivrednoj industriji. One ne samo da postaju vlasnice poljoprivrednih gazdinstava, već istovremeno pokazuju sve veće interesovanje za kupovinu poljoprivredne mehanizacije poput malih traktora, priključnih mašina ili voćarskih traktora kako bi unapredile svoje proizvodnje.

Primećuje se, da iz godine u godinu sve veći broj žena posećuje, ali i učestvuje na poljoprivrednim sajmovima što aktivno doprinosi razvoju ove vitalne grane privrede.
Učestvujući u svim segmentima poljoprivredne proizvodnje, od obavljanja različitih poslova koji podrazumevaju setvu, plevljenje, žetvu ili prodaju proizvoda do upravljanja farmama i upotrebe najnovijih tehnologija, žene postaju istinski pokretači inovacija i napretka.
Sve ovo ukazuje na to da se tradicionalne prepreke i stereotipi postepeno razbijaju, dajući priliku ženama da pokažu svoju stručnost i efikasnost u radu i u poljoprivrednom sektoru.
Njihova posvećenost, stručnost i entuzijazam ne samo da transformišu tradicionalne predstave o poljoprivrednom sektoru, već donose i konkretne promene i unapređenja.

Mart je mesec kada želimo da skrenemo pažnju na dostignuća i uspehe žena. Slika poljoprivrede je uglavnom tradicionalno muška, ali vreme je da promenimo tu percepciju i zato ovom prilikom izdvajamo žene koje su svojim aktivnostima napravile korak napred u svetu agronomije.

Žene u poljoprivredi koje su menjale svet

Nemački entomolog, Marija Sibila Merijan (1614-1717) živela je do svoje 103. godine. Kao mlada devojka, bila je fascinirana insektima i počela je da skicira zapažanja o njihovom kretanju i životnom ciklusu.

Godine 1679. objavila je knjigu u dva toma o metamorfozi gusenice pod nazivom „Čudesna transformacija gusenica“.

Mnoge njene ilustracije korišćene su da prikažu životni ciklus kao kontinuirani proces. Takođe je bila strastvena u pokazivanju veza između insekata i biljaka u njihovim staništima.
Merjanova je imala jedinstvenu sposobnost da spoji umetnost i nauku otvorila je vrata budućim naučnicima i prirodnjacima.
Žene u poljoprivredi koje su menjale svet
Harijet Vilijams Rasel Strong (1844-1926) bila je američka zaštitnica vode, ali je poznata po mnogo većim postignućima. Bila je majka, muzičarka, aktivistkinja, žena iz agrobiznisa i pronalazač.
Pošto je formalno visoko obrazovanje za žene bilo ograničeno tokom njenih ranijih godina, Strong je studirala kod privatnih predavača i na Mary Atkins Young Ladies Seminar (sada Mlils College).
Ostala je udovica 1883. godine, sa nerentabilnom farmom od 220 jutara i četiri kćerke da vaspita. Njeni pokušaji navodnjavanja doveli su do neuspešnih useva pšenice, raži i ječma, što ju je podstaklo da eksperimentiše kako bi otkrila koji usevi bi se mogli uspešno uzgajati na njenoj zemlji.
Specijalne kulture, uključujući 150 hektara oraha, uspešno su uzgajani zahvaljujući njenom istraživanju i dizajnu efikasnog sistema za navodnjavanje.
Za manje od pet godina bila je vodeći uzgajivač oraha u zemlji, sa profitom od preko milion dolara. Strongovi dizajni postali su model za izgradnju Hoover brane, a njeni sistemi za navodnjavanje usvojili su mnogi poljoprivredni proizvođači.

Više osnaživanja žena u vremenu koje dolazi

Doprinos žena poljoprivredi ključan je za napredak celokupnog društva. Osnaživanje žena u poljoprivredi, promovisanje rodne ravnopravnosti i povećanje ženskog liderstva i inovacija u sektoru, od ogromnog su značaja za postizanje održivog razvoja.
Uz sve veći interes žena za poljoprivredu dolazi i povećana potražnja za obrazovanjem u ovoj oblasti. Mnoge žene se aktivno obrazuju o savremenim poljoprivrednim metodama, tehnologiji, upravljanju farmama i agrobiznisu. Njihova želja za znanjem i napretkom doprinosi dugoročnoj održivosti poljoprivredne proizvodnje.
Zbog toga je pohvalno svako posvećivanje pažnje i ulaganje u neformalno obrazovanje žena u poljoprivredi, kao i u prepoznavanje dodatnih veština koje poseduju.
Gledajući u budućnost poljoprivrede, primetno je da će žene igrati važnu ulogu u njenom razvoju i napretku. Njihova predanost, stručnost i inovativni pristupi postavljaju temelje za održivu i prosperitetnu poljoprivrednu industriju.

Dok slavimo sve što su postigle do sada, takođe se radujemo onome što će tek postići 😊

Objavljen je javni poziv za dostavljanje prijava za dodelu podsticajnih sredstava u oblasti poljoprivredne mehanizacije za nabavku traktora na teritoriji grada Beograda za 2022. godinu.

U OBLASTI POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJA ZA NABAVKU TRAKTORA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA