Skip to content

PRIPREMITE PRAVILNO KOMBAJN ZA NAREDNU ŽETVU

Kako da pripremite pravilno kombajn za narednu žetvu
Pravovremena i kvalietno urađena prirpema kombajna za žetvu ima veliki uticaj kada je reč o kvalitetu zrna, smanjenju gubitaka i pravovremenosti obavljanja operacija na parceli (eksploatacioni potencijal žitnog kombajna u proseku iznosi 12 do 15 dana godišnje).
Dobrom pripremom kombajna i njegovim podešavanjem, gubici zrna mogu da budu svedeni na prihvatljivi minimum. Preduslovi odgovarajućeg rada mašine su ravna njiva, uspravan usev bez korova. Tehnička ispravnost kombajna, pre početka rada, kao i podešenost za određenu kulturu/sortu, odnosno vlažnost zrna, za svaku parcelu mora biti besprekorna. Prilikom žetve u oklasku ne sme da ostane ni jedno neovršeno zrno. To se postiže i dobrim težinskim odnosom slame i zrna koji bi približno trebao da bude izjednačen: 1:1.
Od čitavog spektra poljoprivredne mehanizacije, kombajn je najprilagodljiviji na promenljive uslove rada. Stoga bi bilo poželjno za svaku parcelu napraviti dodatno prilagođavanje. Naravno, najvažniju ulogu u tome igraju znanje i veštine kombajnera koji mora da zna sve o održavanju i podešavanju kombajna tokom rada, u zavisnosti od promenljivih uslova rada.
Radni učinak kombajna veoma je značajan. On u velikom procentu određuje trajanje žetve, uz ostale karakteristike a to su: manevarska sposobnost mašine, ergonomija, mogućnost prebacivanja sa parcele na parcelu, veličina rezervoara i brzina njegovog pražnjenja.

Najveći gubici najčešće su na hederu

Žetvu treba obaviti u tehnološki najpogodnijem momentu, koji zavisi od stanja useva. Najveći gubici u radu kombajna uglavnom se događaju na hederu (kosa, motovilo i asimetrična pužnica). Motovilo je u direktnoj zavisnosti od brzine vožnje i stalno ga treba podešavati tako da pridržava usev prilikom košenja (neposredno ispod klasova) i prenese ga na hederski sto do asimetrične pužnice.
Visinu reza treba dobro podesiti na odgovarajuću visinu, što zavisi od stanja useva. Ako je usev polegao motovilo treba pomeriti unapred, a prste usmeriti prema kosi i spustiti ga niže. Nasuprot tome – u nižem i retkom usevu motovilo treba pomeriti unazad (bliže hederu). Asimetrična pužnica trebala bi takođe da bude podešena tako da razmak pužnice i korita bude jednak i prema specifikaciji za određeni tip kombajna. Prenosom mase do grla kombajna letvasti transporter prenosi pokošeni usev do bubnja vršilice.

Podešavanje vršilice

Vršenje mora obezbediti to da se ovrši i šturo zrno iz klasa. Ovo se postiže podešavanjem broja obrtaja bubnja (850-1200 o/min, brzina obrtanja 35 m/s) i smanjenjem zazora između bubnja i podbubnja. Takođe, važno je naglasiti da razmak između bubnja i podbubnja mora biti jednak po uzdužnoj osi. Osim sorte, na vršenje utiču i stanje useva, zakorovljenosti i vlaga. Tokom dana potrebno je stalno podešavati razmak i brzinu bubnja (u jutarnjim i večernjim časovima treba da bude veći broj obrtaja i veći razmak).

Uređaj za čišćenje

Zahtevi: mali gubici, visoka čistoća i mali povrat mase. Čisto zrno u bunkeru direktno zavisi od pravilnog podešavanja uređaja za čišćenje u stalno promenljivim uslovima rada (podešavanje otvora na sitima). Vazdušna struja odvaja lakše delove (plevu) i reguliše se čestim otvaranjem ili zatvaranjem deflektora.
Uređaj za transport mora obezbediti što manje oštećenje zrna, kao i brzo i potpuno pražnjenje bunkera (1-2 min).

Kako smanjiti gubitke u radu?

  • određivanje optimalne brzine kombajna u zavisnosti od uslova rada,
  • pravilna podešavanja (motovilo, kosa, bubanj, sabirna ravan, strujanje vazduha),
  • pravilno podešavanje visine reza (zavisno od uslova),
  • uskladiti brzinu kretanja sa brzinom okretanja motovila i
  • smanjiti lom zrna (smanjenje gubitaka – poboljšanje kvaliteta)
Propusna moć kombajna predstavlja ukupnu količinu ovršene žitne mase (zrno, slama) koja prođe kroz kombajn u jedinici vremena (kg/s), uz uslov da ukupni gubici zrna ne prelaze dozvoljenu granicu, a zavise od veličine reznog uređaja, snage motora, stanja useva (vlažnost, zakorovljenost), ispravnosti i podešenosti kombajna i na kraju, ne manje važno, obučenog i veštog rukovaoca mašinom.
Kako da pripremite pravilno kombajn za narednu žetvu

Obavezno redovno održavanje motora

Motor je jedan od najvažnijih delova na kombajnu pa zato zaslužuje i redovno održavanje (zamene ulja, filtera). Naročitu pažnju treba posvetiti i hladnjaku motora koji zahteva redovno čišćenje i to vazdušnim kompresorom ako je moguće, a ako ni to nije dovoljno, onda i vodom, pri čemu treba paziti da se ne oštete ćelije hladnjaka (nikako se ne preporučuje korišćenje uređaja za pranje pod visokim pritiskom, tzv. miniwash-a).
Eksploatacioni koeficijent kombajna je relativno mali (oko 50%). To znači da se ova mašina ne može racionalno iskoristiti u većini slučajeva. Radi smanjenja troškova i bolje organizacije posla na malim gazdinstvima, preporučljivo je udruživanje (mašinski prstenovi) ili uslužno korišćenje kombajna.

Šta je još važno?

Svake godine za vreme žetve nekolicina poljoprivrednika bude povređeno. Budite odgovoran korisnik poljoprivredne mehanizacije i preduzmite sve neophodne bezbednosne mere. Posebnu pažnju potrebno je obratiti na bezbednost kombajna u saobraćaju, po ulicama i putevima pri smanjenoj vidljivosti i slaboj preglednosti.

Objavljen je javni poziv za dostavljanje prijava za dodelu podsticajnih sredstava u oblasti poljoprivredne mehanizacije za nabavku traktora na teritoriji grada Beograda za 2022. godinu.

U OBLASTI POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJA ZA NABAVKU TRAKTORA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA